Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Malborku
ul. Reymonta 24
Tel./Fax (55) 647 37 00
Poradnia jest czynna:
od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 - 17.00
w piątek w godz. 8.00 - 15.30
Poradnia proponuje: terapie, konsultacje, porady
NA SPOTKANIA NALEŻY SIĘ REJESTROWAĆ W SEKRETARIACIE PORADNI
Dyżury specjalistów:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godz. 15.00 - 17.00
Powiatowy Punkt Interwencji Kryzysowej w Malborku
ul. Plac Słowiański 17, parter pokój nr 10, 82-200 Malbork (siedziba PCPR) Tel./fax. (0-55) 647-15-45
Centrum Profilaktyki Uzależnień w Malborku
uL. Nowowiejskiego 48 tel/ fax (55) 272 22 22
Udzielanie konsultacji oraz podstawowej pomocy psychologicznej
poniedziałek - wtorek, czwartek – piątek 7.30 - 15.30,
środa 9.00 - 17.00
Porady psychologiczne dla osób doświadczających przemocy:
PSYCHOLOG - Swietłana Górka - specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
wtorki 16.30 - 19.30, (po wcześniejszej rejestracji pod numerem telefonu (55) 272-22-22)
Prowadzenie grupy terapeutycznej dla osób doznających przemocy
czwartki 17.00 - 20.00
PSYCHOLOG - Marek Gałązka - udzielanie pomocy psychologicznej osobom uzależnionym i ich rodzinom
piątek godz. 10.00 - 13.00, środa godz. 14.30 - 17.00 - (po wcześniejszej rejestracji)
Instytucje na terenie gminy Stare Pole
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu
ul. Marynarki Wojennej 6 tel./ fax (55) 271-30-46
Godziny przyjęć interesantów: 7.30 - 15.30
Kierownik: Barbara Żołędziewska
Posterunek Policji w Starym Polu
ul. Marynarki Wojennej 6 , Tel. (55) 271-30-07
Komendant: Zbigniew Murawski
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Marynarki Wojennej 6 Tel. (55) 271 35 32
Przewodnicząca: Elżbieta Zawadka
Inne instytucje na terenie województwa pomorskiego
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA"
tel. 0801 12 00 02 - dni powszednie i w soboty w godz. 8.00 - 22.00 - niedziela i święta w godz. 8.00 - 16.00
Telefoniczna poradnia prawna prowadzi dyżury :
- w poniedziałki i piątki w godzinach 17.00-21.00 pod numerem telefonu 022 666 28 50 - w środy w godzinach 18.00-22.00 pod numerem 0 801 12 00 02.
Telefon zaufania dla mieszkańców powiatu malborskiego - Komenda Powiatowa Policji w Malborku (55)270 29 97 – czynny cała dobę
TELEFONY ZAUFANIA
BEZPŁATNE:
116 000 - numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci
116 111 - telefon zaufania dla dzieci
116 123 - telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych
0800 120 148 - Stowarzyszenie KARAN - narkomania - od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.00
0800 120 148 - Anonimowa Policyjna Linia Specjalna - cała doba
085 92 88 - Internetowy Telefon Zaufania "Anonimowy Przyjaciel" - czynny codziennie w godzinach 18.00-4.00
0 800 140 068 - POMARAŃCZOWA LINIA - dla rodziców, których dzieci mają problemy z alkoholem
0 800 12 12 12 - telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka
0 800 120 002 - telefon zaufania dla ofiar przemocy