Pomorski Kurator Oświaty przyznał naszej szkole certyfikat "Szkoła Promująca Zdrowie"
Data 16 listopada 2016 roku zapisała się w kalendarzu życia Zespołu Szkół w Starym Polu jako dzień bardzo ważny. W tym dniu Dyrektor Zespołu Szkół - p. Tadeusz Kaczorek oraz nauczyciel gimnazjum - p. Dorota Demczyńska-Dymek odebrali wojewódzki certyfikat "Szkoła Promująca Zdrowie" przyznany dla Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Starym Polu.

Ten niezwykle cenny dokument wręczyły p. Monika Kończyk - Pomorski Kurator Oświaty oraz p. prof. Dr hab. Med. Barbara Woynarowska.

Dzięki certyfikatowi nasza szkoła należy do Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, a udało się to dzięki zaangażowaniu wielu osób w okresie dwóch lat, które potrzebne były do przeprowadzania różnego rodzaju działań promujących zdrowie.

Koordynatorem w Szkole podstawowej była p. mgr inż. Teresa Jakubowska, a w Gimnazjum - p. mgr Dorota Demczyńska-Dymek.

Rajd rowerowy klasy IIa gimnazjum
Rajdy rowerowe to niewątpliwie wspaniały sposób rekreacji ruchowej na świeżym powietrzu.

Wiedza o tym dobrze uczniowie klasy IIa, dlatego też zorganizowali wraz z wychowawcą i kilkoma rodzicami taką formę aktywności ruchowej. Wycieczka rowerowa połączona była z edukacją ekologiczną. Po Zakładzie Produkcji Wody w Ząbrowie- Letniki oprowadził nas pan Rojek, gdzie uczniowie mogli zapoznać się również z pracą laboratorium bakteriologicznego i fizycznego wody.

Dzięki uprzejmości państwa Rojek i Maszkowskich mogliśmy zjeść pyszny poczęstunek, podziwiać nasze klasowe amazonki (odważni również próbowali swoich sił w siodle), dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na temat hodowli koni oraz pograć w piłkę i spędzić miło czas na świeżym powietrzu. Tak forma edukacji i wypoczynku długo pozostanie w pamięci uczniów.
Staropolska Jesień 2016
Dnia 17.09.2016 r. w Zespole Szkół w Starym Polu odbyły się zawody sportowe pt. "Staropolska jesień". Wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami udali się na boisko szkolne. Uroczystego otwarcia Olimpiady dokonał dyrektor szkoły, Tadeusz Kaczorek, życząc zawodnikom sukcesów i dobrej zabawy. Natomiast wójt gminy, Marek Szczypior życzył sportowego ducha i wielu osiągnięć. Oficjalne przysięgi, dotyczące sprawiedliwego sędziowania oraz uczciwej rywalizacji złożyli w imieniu sportowców i sędziów: uczennica Natalia Kopystecka i nauczycielka klas I-III szkoły podstawowej Natalia Gajor. Przedstawiciele klas trzecich: Adrian Władek, Sebastian Mazurek oraz Kacper Obarowski reprezentowali poczet flagowy. Wnieśli flagę Polski i igrzysk olimpijskich.

Uczniowie klas sportowych- Sandra Bełz, Wiktoria Mazurek i Paweł Kłosowski przebiegli wśród zgromadzonych z ogniem olimpijskim, tym samym rozpoczynając sportowe rozgrywki. Nauczyciele wychowania fizycznego przygotowali takie konkurencje, jak: bieg na 60, 100 i 400 m, skok w dal, a także sztafetę 4x100m.

Wyniki zmagań sportowych:

SZKOŁA PODSTAWOWA, KLASY IV- VI

Bieg na 60m:
I miejsce - Weronika Bośko, Mateusz Jędrzejewski
II miejsce - Kinga Czuczman, Dawid Rosłaniec
III miejsce - Julia Wala, Waldemar Wala

Bieg na 400m:
I miejsce - Weronika Bośko, Iwo Moskot
II miejsce - Nikola Dobies, Oliwer Dziki
III miejsce - Zuzanna Matusiak, Rafał Kowalski

Sztafety 4x100m:
I miejsce: chłopcy - klasa 6b, dziewczyny - klasa 6a
II miejsce: chłopcy - klasa 5a, dziewczyny - klasa 6b
III miejsce: chłopcy - klasa 6a, dziewczyny - klasa 5a

Skok w dal:
I miejsce - Krystyna Biernacka, Natan Durczak
II miejsce - Martyna Drzewińska, Waldemar Wala
III miejsce - Matylda Głodowska, Rafał Kowalski

GIMNAZJUM:
Bieg na 100m:
I miejsce - Magda Niemira, Daniel Sadowski
II miejsce - Daria Gwiazda, Kacper Nowak
III miejsce - Paulina Trawińska, Hubert Wyszyński

Bieg na 400m:
I miejsce - Agata Maszkowska, Kacper Nowak
II miejsce - Wiktoria Mazurek, Kacper Obarowski
III miejsce - Katarzyna Wolska, Michał Gwiazda

Sztafeta 4x100m:
I miejsce: chłopcy - klasa 3a, dziewczyny - klasa 2b
II miejsce: chłopcy - klasa 2a, dziewczyny - klasa 3a
III miejsce: chłopcy - klasa 3b, dziewczyny - klasa 2a

Skok w dal:
I miejsce - Natalia Kopystecka, Daniel Sadowski
II miejsce - Daria Gwiazda, Bartosz Czyżo
III miejsce - Aleksandra Czaja, Michał Maśliński

Jako, że w zawodach brała udział cała szkoła, na boisku "Orlika" nie mogło zabraknąć najmłodszych uczestników z klas I-III. Brali oni udział w biegach przełajowych. Rywalizacja była zawzięta, a oto końcowe wyniki:

Klasa 1:
I miejsce- Wiktoria Smalec, Sebastian Górniak
II miejsce- Kinga Wałachowska, Kacper Kwilman
III miejsce- Maja Kłosińska, Wiktor Śliwiński

Klasa 2 grupa młodsza (sześciolatki):
I miejsce- Wiktoria Relidzyńska, Mikołaj Poniatowski
II miejsce- Julia Mazurek, Hubert Wałachowski
III miejsce- Zofia Krajewska, Kewin Zyra

Klasa 2:
I miejsce- Kornelia Stypułkowska, Szymon Przybyka
II miejsce- Maja Zakrzewska, Kacper Wojtal
III miejsce-Zuzanna Baranowska, Kacper Żółtański

Klasa 3:
I miejsce- Karolina Jasińska, Kacper Olejnik
II miejsce- Zuzanna Lubomska, Grzegorz Gwiazda
III miejsce- Martyna Rojek, Michał Wałachowski

Sportowa zabawa trwała cztery godziny. Wszyscy uczniowie oprócz medali otrzymali bardzo dobre i celujące oceny z wychowania fizycznego.

Startujący byli wyczerpani, ale czuli dumę i radość z osiągniętych wyników.

M. Kosianowska
Dostępne w szkole książki, artykuły i inne publikacje
dotyczące promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.


Mały Mistrz


W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła przystąpiła już po raz trzeci do realizacji programu "Mały Mistrz". Program „ Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klas I - III szkół podstawowych a jego ideą jest propagowanie aktywnej postawy. Formuła „ Małego Mistrza” opiera się na sześciu blokach sportowych z możliwością poszerzenia o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką.

Zaproponowane sprawności będą prowadzone przez nauczyciela w ciągu trzech lat nauki, z tym, że z każdym rokiem zwiększają wymagania, którym powinno sprostać dziecko. Uczniowie po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymują odznakę, którą wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza.

Poszczególne bloki/dyscypliny przedstawione są w układzie czasowym, zgodnym z rokiem szkolnym i dostosowane są do warunków atmosferycznych i możliwości szkoły.

Program Małego Mistrza pomaga nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej i współpracującym nauczycielom wychowania fizycznego w:

- Dostosowaniu zajęć w klasach I - III do nowej podstawy programowej,
- Monitorowaniu stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych,
- Zintegrowaniu zajęć ruchowych z innymi zadaniami edukacyjnymi.

Program "Owoce w szkole"


Program "Owoce w szkole" skierowany jest do uczniów klas I - III szkół podstawowych. Celem programu "Owoce w szkole" jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.

Nasza szkoła bierze udział w tym programie od 2010 roku. Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się 2, 3 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe) oraz soki. Dzieci otrzymują jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie, marchewkę, słodką paprykę, rzodkiewki, pomidorki i kalarepę oraz soki owocowe i warzywne. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.

W ramach ww. działań edukacyjnych w naszej szkole są organizowane:

a) konkursy tematyczne z zakresu zdrowego odżywiania
b) zajęcia kulinarne, z uwzględnieniem przekazywania wiedzy o zdrowym odżywianiu
c) wystawy "Ludzików z warzyw i owoców" połączone z degustacją warzyw i owoców
d) wspólne spożywanie drugiego śniadania, połączone z degustacją owoców i warzyw i ich przetworów oraz upowszechnianiem wśród uczniów wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania.

Stosujemy również inne sposoby upowszechniania informacji o korzyściach płynących ze spożywania owoców i warzyw i ich przetworów, a także o pochodzeniu i uprawie owoców i warzyw, poprzez organizowanie wystaw, przygotowywanie prezentacji lub wykonanie gazetek tematycznych.
Propozycje zdrowych posiłków na podstawie programu edukacyjnego
"Żyj smacznie i zdrowo"
"Żyj smacznie i zdrowo"

Warto przekonać się, że wystarczy zmienić nawyki żywieniowe, by zapomnieć o zmęczeniu czy trudnościach z nauką oraz wzmocnić swoją odporność. 24 marca zakończono w gimnazjum realizację programu edukacyjnego "Żyj smacznie i zdrowo", którego celem było przekazanie uczniom zasad prawidłowego i smacznego odżywiania, zachęcenie ich do pierwszych eksperymentów w kuchni i wspólnego, rodzinnego spożywania posiłków oraz zwrócenie uwagi na ważne problemy społeczne takie jak marnowanie żywności, energii czy wody.
W ramach realizacji programu uczniowie kl Ib gimnazjum pod opieką p. Moniki Chrzuszcz przeprowadzili warsztaty dla przedszkolaków, uczestniczyli w zajęciach z dietetykiem oraz przeprowadzili lekcję "Żyj smacznie i zdrowo".
Podsumowanie akcji społecznościowej nastąpiło podczas obrad Parlamentu Młodzieży. Do debaty nad wybranymi zagadnieniami zaproszono 5 uczniów z każdej klasy gimnazjum oraz opiekunów merytorycznych, którzy są absolwentami szkoły i pracują bądź uczą się w zawodach związanych z promocją zdrowego odżywiania.
Funkcje Marszałka w czasie obrad Parlamentu Młodzieży piastował Filip Konarzewski, uczeń kl. III a, natomiast funkcję wicemarszałka powierzono Alicji Konkolewskiej i Natalii Głażewskiej z tej samej klasy.
Komisje Parlamentarne pracowały nad następującymi zagadnieniami:
1. Promocja zdrowego odżywiania kl. II a. Opiekunem merytorycznym grupy był Pan Tomasz Krupiński.
2. Zdrowe gotowanie kl. Ia. Opiekunem merytorycznym został Pan Wojciech Szymański.
3. Wspólne spożywanie posiłków klasa IIIb. Do pracy nad tym problemem zaprosiliśmy Panią Teresę Statkiewicz.
4. Higiena spożywania posiłków klasa IIIa. Osobą, która poprowadziła tę grupę była Pani Beata Kuczmarska.
5. Nie marnujmy pożywienia kl. IIb. Nad tym zagadnieniem razem ze swoją grupą pracował Pan Mateusz Przybysz.
6. Piramida żywności kl. IIIc. Tę grupę poprowadziła Pani Magda Kowalska.
7. Estetyka spożywania posiłków klasa II c. Opiekunem merytorycznym tej grupy została Pani Beata Papiewska.
8. Dieta fit klasa Ib. Pieczę nad grupą piastowała Pani Renata Sikora.
Wnioski, które zostały wypracowane przez Komisje zostały spisane i przekazane na ręce Wójta gminy Marka Szczypiora, który uczestniczył obradach Parlamentu
. Prace plastyczne, które wykonali uczestnicy spotkania razem z wnioskami zostały wyeksponowane na korytarzach szkolnych aby zapoznali się z nimi wszyscy uczniowie i ich rodzice podczas konsultacji.
Spotkanie zakończyło się wspólną konsumpcja zdrowych potraw przyniesionych przez opiekunów merytorycznych. Udział w programie "Żyj smacznie i zdrowo" uświadomił młodzieży jak ważne jest dla funkcjonowania człowieka zdrowe odżywianie, ruch i wypoczynek, a forma obrad parlamentarnych była dla nich ciekawa lekcją demokracji.
Uczniów, którzy realizowali przedsięwzięcie przygotowała Beata Woś przy wsparciu Natalii Gajor i Cezarego Przybyły.
Pokaz zdjęć
Sportowy festyn w przedszkolu
Dnia 16 czerwca uczniowie klas pierwszych zostali zaproszeni do przedszkola w Starym Polu na Sportowy Festyn pod hasłem "Moda na zdrowie". Celem wspólnej zabawy było wspieranie i upowszechnianie kultury i sportu, a także propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Dzieci sprawdzały swoje umiejętności sportowe w następujących dyscyplinach: I Stacja - Mini fitness - zręczni, sprytni, ambitni; II Stacja - Kącik piłkarski - piłka w roli głównej; III Stacja - Kącik zręcznościowy - ,,Ja mam talent" gry i zabawy zręcznościowe; IV Stacja - Kącik plastyczny - "Sport to zdrowie" wykonanie pracy plastycznej promującej aktywny tryb życia. Za udział w sportowych zmaganiach każda klasa otrzymała pamiątkowy dyplom.

Dla wszystkich uczestników zostały przygotowane różne owoce, z których dzieci komponowały kolorowe desery. Spotkanie dostarczyło nam wiele radości, w związku z tym umówiliśmy się na następne, a dzieci udowodniły, że sport to świetna zabawa.

Małe Euro
W czerwcu rozpoczęło się EURO 2016. W naszej szkole zorganizowano Male Euro, w którym wzięli udział mali piłkarze z klas II i III szkoły podstawowej. Na boiska turniejowe wyszło łącznie 5 zespołów. Turniej przygotowali i sędziowali uczniowie klas sportowych z Gimnazjum. Po bardzo emocjonujących meczach najlepsi okazali się piłkarze z klasy IIIa, na miejscu II uplasowali się uczniowie klasy IIIb, a brązowe medale wywalczyli zawodnicy z klasy IIc. Podczas podsumowania turnieju, pamiątkowe medale wręczył pan dyrektor Tadeusz Kaczorek. Uczniom gratulujemy wytrwałości i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

Poprzez takie działania sportowe zachęcaliśmy wszystkie dzieci do rozwijania swojej sprawności fizycznej i uczyliśmy kulturalnego kibicowania.

Turniej Przyrodniczy z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi
Pod koniec kwietnia uczniowie klas I-III wzięli udział w Turnieju Przyrodniczym zorganizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi. Reprezentanci poszczególnych klas zmagali się z zadaniami dotyczącymi zwierząt, roślin, pór roku oraz innych tajników naszego środowiska. Niektóre konkurencje wymagały naprawdę dużej wiedzy, którą uczestnicy zaskakiwali rówieśników i nauczycieli. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Turniejowi towarzyszył wyjątkowy wiosenny spektakl przygotowany przez uczniów klas II szkoły podstawowej.

Zdrowe przekąski podczas święta szkoły
Podczas Święta Szkoły grupa uczniów ze szkoły podstawowej pod opieką pani Bogusławy Falkowskiej przygotowywała zdrowe przekąski z naturalnych sezonowych owoców i warzyw.

Zabawa miała charakter rywalizacji grupowej pomiędzy 3 klasami. W wyniku dobrej i pożytecznej zabawy uczniowie przygotowali szaszłyki owocowe lub warzywne, którymi następnie częstowali zgromadzoną licznie tego dnia społeczność szkoły i gminy.

Tydzień promocji zdrowia
W dniach 23-25 maja 2016r kolejny raz promowaliśmy w naszej szkole zdrowy styl życia.

Podczas tego tygodnia obyły się pogadanki z uczniami klas 4-6 SP oraz 1-3 gimnazjum na temat zdrowego odżywiania zakończone wspólnym 2 śniadaniem.

Zorganizowano konkursy wiedzy na temat zdrowego stylu życia dla SP i GIM.

Laureatami zostali w SP: Mateusz Stezka, Wiktoria Prokopowicz oraz Maksymilian Michałek.

W gimnazjum: rywalizacja indywidualna: I miejsce-Michalina Durczak, II miejsce- Konrad Jankowski, III miejsce – Joanna Dębowska.

W kategorii drużynowej: I miejsce- kl.3 C, II miejsce- 2b, III miejsce- 3a.

Uczniowie klasy VIc SP wraz z rodzicami przygotowali kiermasz zdrowej żywności, który cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów, Nauczycieli i pracowników szkoły.

Na korytarzu szkolnym zaprezentowano gazetki edukacyjne o tematyce prozdrowotnej. Lekcje wychowawcze w tych dniach uczniowie wraz z nauczycielami spędzili aktywnie na świeżym powietrzu.

I Staropolski Bieg i Marsz Nordic Walking "ŻYJ ZDROWO"
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu wraz z Zespołem Szkół w Starym Polu był organizatorem I Staropolskiego Biegu oraz Marszu Nordic Walking „Żyj Zdrowo”. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął p. Marek Szczypior – Wójt Gminy Stare Pole. Ok. 200 osób przyszło aktywnie spędzić wolny czas 30 kwietnia 2016 roku.

Impreza miała na celu: propagowanie aktywnych form czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej dla mieszkańców gminy i okolic. Trasę biegu i marszu głównego stanowiły ulice Starego Pola (dwie całe pętle o łącznej długości 5 kilometrów).

Start i meta biegu mieściła się na stadionie sportowym w Starym Polu przy ul Bema 6.

Po sportowej rywalizacji organizatorzy zapewnili piękne puchary dla najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz dla wszystkich uczestników biegu i marszu unikatowe medale, posiłek regeneracyjny i szanse na wylosowanie atrakcyjnych nagród m.in. ROWER FIRMY FOLTA.

Ponadto znajdowały się m.in. stoiska ze zdrową żywnością, stoisko pomiaru ciśnienia oraz pokaz ratownictwa medycznego.

Mieszkańcy gorąco dopingowali biegaczy i maszerów na trasie.

Program biegu i marszu głównego:
10:00 – 14:00 – otwarcie biura zawodów;
14:30 – wspólna rozgrzewka , którą poprowadziła Justyna Konkolewska;
14:50 – uroczyste otwarcie;
15.00 – start biegu i marszu Nordic Walking na 5 km;
16.30 – regulaminowe zakończenie biegu oraz marszu NW;
17:00 – dekoracja laureatów, losowanie atrakcyjnych nagród wśród wszystkich uczestników biegu i marszu, zakończenie imprezy.

Biegowi głównemu towarzyszyły biegi dodatkowe: Szkoła Podstawowa kl. 1-3 (dziewczęta), Szkoła Podstawowa kl. 1-3 (chłopcy), Szkoła Podstawowa kl. 4-6 (dziewczęta), Szkoła Podstawowa kl. 4-6 (chłopcy), Gimnazjum (dziewczęta), Gimnazjum (chłopcy).

Zespół Szkół w Starym Polu w NW reprezentowały cztery nauczycielki:Dorota Dymek, Monika Kosianowska, Jolanta Szczypior I Jolanta Szydłowska. Adrianna Tofil z Gdyni stawiła się na mecie 1. Monika Kosianowska była 2, Dorota Dymek - 4, Jolanta szczypior -5, Jolanta Szydłowska - 11. Ryszard Walendziak był 1 open.

Miłą niespodzianką było wypuszczenie podczas fanfarów srebrnych gwiazdek w stronę zwycięzców. Wszystkim bardzo gratulujemy wyników oraz życzymy kolejnych sukcesów.

Pozalekcyjna aktywność ruchowa
Aktywność ruchowa to bardzo ważny aspekt działalności prozdrowotnej naszej szkoły. Uczniowie są chętni do wspólnej zabawy w różnych okolicznościach, a dyskoteka szkolna to niewątpliwie jedna z lepszych okazji do wspólnej zabawy w ruchu.
Współpraca z Powiatowym Centrum Profilaktyki Zaburzeń Odżywiania
W grudniu 2015 roku w naszej szkole aż 60 uczniów z klas V-VI SP i I-III Gimnazjum oraz kilkoro chętnych Nauczycieli poddało się badaniom składu ciała przeprowadzonym w naszej placówce przez dyplomowaną dietetyk panią Annę Błaszczak z PCPZO w Kwidzynie. Badania te zostały sfinansowane przez Radę Gminy Stare Pole.

W wyniku takiej diagnozy uczniowie i ich rodzice mogli dowiedzieć się o prawidłowych proporcjach związków budujących ciało nastolatka oraz w jaki sposób zapobiegać lub leczyć takie zaburzenia jak: nadwaga, otyłość czy niedożywienie.

Nawiązanie współpracy z tą instytucją było bardzo pomocne w prowadzeniu edukacji prozdrowotnej w naszej szkole.

Pedagogizacja prozdrowotna rodziców
Dnia 1 grudnia 2015 roku odbyło się szkolenie dla rodziców klas I gimnazjum na temat zasad zdrowego odżywiania i znaczenia codziennej aktywności ruchowej dla prawidłowego rozwoju nastolatków. Podczas zebrania wykorzystano film edukacyjny programu „Żyj smacznie i zdrowo”- Winiary omawiający 10 zasad prawidłowego żywienia nastolatków.

Przedstawiono również rodzicom wyniki ankiet przeprowadzonych wcześnie wśród gimnazjalistów z kl. I-II, których to wynika, że aż 30% badanych nie je śniadań w domu przed wyjściem do szkoły i ok.20% nie spożywa 2 śniadania w szkole. Rodzice zgodnie zauważyli, że dla zdrowia swoich dzieci powinni bardziej dopilnować spożywanie wartościowych śniadań.

Zebranie zakończyło się omówieniem zasad działania szkoły ubiegającej się o wojewódzki certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Współpraca z Powiatową Strażą Pożarną
Szkoła od wielu lat współpracuje z Powiatową Strażą Pożarną w Malborku.

W ramach tej współpracy uczniowie klas I gimnazjum mogli zobaczyć budynek Straży Pożarnej w Malborku oraz zapoznać się z codziennym dniem pracy strażaka gdy nie wyjeżdża on na akcję.

W bieżącym roku szkolnym klasa Ia gimnazjum uczestniczyła w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzonym przez malborskich strażaków.

Kącik Zdrowia podczas WOŚP
Jak co roku nasza szkoła uczestniczy aktywnie w ogólnopolskiej akcji WOŚP Jurka Owsiaka.

W tym roku uczniowie klas Ia,b,c wraz z rodzicami i wychowawcami przygotowali kącik ze zdrową żywnością. Sprzedaż potraw takich jak: sałatki warzywne czy owocowe, koktajle owocowe, ciasta owocowe lub warzywne cieszył się dużym zainteresowaniem. Zebraliśmy znaczną sumę pieniędzy, która zasiliła konto akcji.

1 grudnia - Światowy Dzień Walki z AIDS
Tego dnia w naszej szkole solidaryzowaliśmy się z wszystkimi chorymi na AIDS jak i nosicielami wirusa HIV. Grupa uczniów z klasy VIc (M. Wieczorkiewicz, S. Pietruś, M. Goździejewska, Ł. Płachta, Sz. Piróg, J. Ziółkowski, Z. Bódzyńska) zadawała pytania związane z AIDS uczniom i nauczycielom ZS w Starym Polu. Po południu uczniowie odwiedzili inne miejsca użyteczności publicznej tj. bank czy przedszkole, gdzie ankietowali mieszkańców gminy Stare Pole, żeby dowiedzieć się co wiedzą na temat przyczyn i zapobiegania zakażeniu wirusem HIV.

Wyniki ulicznej ankiety pokazały, że tylko 26% mieszkańców Starego Pola kojarzy dzień 1 grudnia z chorobą AIDS. Nie wszyscy zaczepiani przechodnie chcieli też odpowiadać, tłumaczyli się najczęściej brakiem czasu. Na terenie szkoły uczniowie i nauczyciele chętnie odpowiadali na pytania przygotowane przez uczennicę klasy 5c Zuzannę Madej i 3 uczennice z klasy Ia (A. Czaję, D. Gwiazdę i N. Hożyn). Większość ankietowanych wiedziała sporo o AIDS i udzielała poprawnych odpowiedzi, w zamian za co otrzymywali czerwona kokardkę – symbol solidarności z chorymi na AIDS i ich rodzinami.

Staropolska Jesień 2015
Dnia 19.09.2015 r. odbyły się zawody sportowe pt. "Staropolska jesień". Imprezę sportową rozpoczął uroczysty marsz wszystkich uczniów z nauczycielami wokół boiska szkolnego. Następnie dyrektor szkoły, pan Tadeusz Kaczorek zachęcił uczniów do zabawy oraz życzył wszystkim powodzenia. Oficjalne przysięgi, dotyczące sprawiedliwego sędziowania oraz uczciwej rywalizacji złożyli: w imieniu nauczycieli - Anna Rukat i w imieniu wszystkich startujących - Kaper Bednarz z klasy IIIc gim. Przedstawiciele klas sportowych: Kacper Nowak, Radek Pinkus wraz z Sebastianem Siarnowskim, wznieśli flagę Polski i igrzysk olimpijskich.

Uczeń klasy IIIc gim. Deniz Kayapinar przebiegł wśród zgromadzonych z ogniem olimpijskim, tym samym rozpoczynając sportowe rozgrywki. Nauczyciele wychowania fizycznego przygotowali następujące konkurencje: bieg na 60, 100 i 600 m, skok w dal, a także sztafetę 4x100m.

W biegu na 60 metrów pierwsza na mecie wśród szkoły podstawowej była Maja Wieczorkiewicz z klasy VIc, natomiast wśród gimnazjalistek w biegu na 100 metrów-Daria Gwiazda z klasy Ia. U chłopców w tych kategoriach zwyciężyli: Daniel Sadowski z klasy VIa oraz Patryk Gościński z klasy IIIc gimnazjum. W szkole podstawowej pierwszą dziewczyną, która wbiegła na metę po 600 metrach była Ewelina Wala, a chłopcem Rafał Kurkowski. W gimnazjum pierwsze miejsce zajęli: Michalina Durczak i Łukasz Pośpiech. W skoku w dal zwycięzcami zostali: Iwona Cieciera i Daniel Sadowski w szkole podstawowej oraz Daria Gwiazda i Radek Pinkus z gimnazjum. Ostatnią konkurencją była sztafeta 4x100m. Na pierwszym miejscu w tej konkurencji stanęły klasy: VIc i VIb z podstawówki, a także IIIc gimnazjum w kategorii dziewcząt i chłopców.

Jako, że w zawodach brała udział cała szkoła, na boisku "Orlika" nie mogło zabraknąć najmłodszych uczestników z klas edukacji wczesnoszkolnej. Rywalizowali oni w biegach przełajowych, a także uczestniczyli w wielu zabawach sportowych.

Medale i dyplomy najlepszym zawodnikom wręczał wójt Gminy Stare Pole - Marek Szczypior wraz z dyrekcją Zespołu Szkół w Starym Polu. Wszyscy startujący byli zmęczeni,ponieważ w tym dniu upał dawał się we znaki, ale czuli radość i dumę ze swoich wyników.Gratulujemy sukcesów sportowych i życzymy kolejnych.

Promocja zdrowia w Zespole Szkół w Starym Polu od dawna jest jednym z priorytetowych zadań w jej działaniach. W związku z tym nauczycielki: Dorota Dymek i Teresa Jakubowska zorganizowały dla wszystkich smaczne ekologiczne jabłka. Młodzież podczas zawodów rozdawała je uczniom i nauczycielom, propagując zdrowy styl życia.