Nasz Zespół Szkół ma jedną wspólną dla wszystkich czytelników bibliotekę. Zgromadziliśmy przeszło 11 000 woluminów, w tym bogaty księgozbiór podręczny. Prowadzimy prenumeratę 20 czasopism dla dzieci, młodzieży i nauczycieli. Nasi uczniowie korzystają z przestronnej czytelni multimedialnej, w której znajduje się 7 stanowisk komputerowych ze stałym dostępem do Internetu oraz wygodny kącik cichej nauki. Biblioteka służy również kształceniu ustawicznemu nauczycieli.
W bibliotece pracuje nauczyciel bibliotekarz Szkoły Podstawowej - Anna Kaczorek i nauczyciel bibliotekarz Gimnazjum
- Jolanta Szydłowska. Zasady funkcjonowania biblioteki określają jej Statut i Regulamin.