Dzień Europy w Dzierzgoniu [GALERIA]


Wyniki konkursów wielkanocnych


WYNIKI KONKURSU "WYCINANKA LUDOWA"

I m Maja Wieczorkiewicz
II m Łukasz Płachta
III m Klaudia Gościńska
wyróżniono prace : Agnieszki Jońcy, Martyny Siwek, Aleksandry Kurek, Kingi Barcikowskiej

WYNIKI KONKURSU DLA KAS GIMNAZJUM "PALMA WIELKANOCNA"

I m kl. I c
II m kl. I a
III m kl. I b
Wyróżnienie przyznano kl. II a. Konkurs organizowany był razem z Radą Sołecką i Sołtysem Sołectwa Stare Pole.

GRATULACJE!

B. Woś
V Wojewódzki Konkurs Piosenki Angielskiej "English for Fun"


18 marca 2017 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni odbył się V Wojewódzki Konkurs Piosenki Angielskiej "English for Fun". W konkursie zaprezentowali się młodzi wokaliści z klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przesłuchania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, a młodzi wokaliści prezentowali wysoki poziom umiejętności. Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy III gimnazjum - Daria Kasin, której wiernie kibicowały przedstawicielki naszego zespołu wokalnego.

M. Olejnik


Debata społeczna z gimnazjalistami Zespołu Szkół w Starym Polu


Komendant Powiatowy Policji w Malborku wspólnie z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz dyrekcją Zespołu Szkół w Starym Polu zorganizowali debatę społeczną pn. "Bezpieczeństwo młodzieży-przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom". W spotkaniu uczestniczyła młodzież z klas gimnazjalnych. Władze samorządowe reprezentował Zastępca Wójta Gminy Stare Pole Jerzy Skonieczny. Debata dotyczyła problemu związanego z zażywaniem dopalaczy, alkoholu i substancji psychoaktywnych.

22 marca 2017 roku o godz. 9.50 w Zespole Szkół w Starym Polu rozpoczęła się debata społeczna dla gimnazjalistów poświęcona współczesnym zagrożeniom jakim są min. narkotyki, dopalacze, alkohol i papierosy ze zwróceniem uwagi na ich szkodliwość na organizm młodego człowieka. Spotkanie z uczniami wszystkich klas gimnazjalnych odbyło się pod hasłem "Bezpieczeństwo młodzieży-przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom".

W gronie ekspertów wystąpili Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Malborku nadkom. Jacek Konkol, Kierownik Posterunku Policji w Starym Polu asp. Piotr Szymczyk, starszy dzielnicowy Miasta i Gminy Stare Pole mł.asp. Jakub Sadowski, policjantka ds. profilaktyki społecznej mł.asp. Katarzyna Marczyk, przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Marzena Dering oraz Bogusława Antonowicz.

Debatę uroczyście otworzyli Dyrektor Pan Tadeusz Kaczorek, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Malborku oraz Zastępca Wójta Gminy Stare Pole. Dyskusję z uczniami poprzedziła prezentacja multimedialna przygotowana przez policjantów i pracowników Sanepidu obrazująca m.in. skalę zjawiska, aspekty prawne, objawy zatrucia i skutki uboczne zażywania środków odurzających i psychoaktywnych. Przeprowadzona debata miała na celu pokazać młodym ludziom, jakie zagrożenie dla życia i zdrowia wywołują środki odurzające i psychoaktywne, jakie są konsekwencje prawne oraz przybliżyć problematykę związaną z uzależnieniami. Debata ewaluacyjna odbędzie się w październiku.

M. Kosianowska

"Ortograficzne łamanie głowy", czyli wyniki konkursu ortograficznego "Mistrz ortografii 2017".


Dnia 13 marca 2017 r. w naszej szkole odbył się dla uczniów klas I - III gimnazjum. Uczniowie wytypowani przez nauczycieli polonistów zmagali się z przeróżnymi ćwiczeniami pełnymi pułapek ortograficznych oraz dyktandem. Ideą konkursu było promowanie poprawnej polszczyzny, rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych, rozwijanie zainteresowań polską pisownią oraz wyłonienie szkolnego Mistrza ortografii 2017.

Język polski, o czym wszyscy doskonale wiedzą do łatwych nie należy. Fakt ten nie odstraszył jednak uczestników konkursu, którzy mieli możliwość sprawdzenia, w jakim stopniu udało im się opanować zasady ortografii i interpunkcji. Dyktando było nie lada wyzwaniem dla młodych mistrzów poprawnej polszczyzny, bowiem zawierało wiele ortograficznych pułapek. Po sprawdzeniu prac przez nauczycielkę języka polskiego, organizatorkę konkursu: Monikę Kosianowską wyłoniono zwycięzców. "Z ortografią za pan brat" okazały się być uczennice, które "konstruując witraże i fluorescencyjne esy-floresy", a następnie„wycinając sążniste hołubce i hip-hopowe solówki”świetnie poradziły sobie z "Paparazzi i Tuwimowską ojczyzną-polszczyzną".

I miejsce i miano "Mistrza ortografii 2017" otrzymała Magdalena Lemke z kl. III a
II miejsce - Natalia Kopystecka z kl. III a
III miejsce - Julia Kosińska z kl. II b.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, a zwycięzcom gratulujemy wiedzy i umiejętności ortograficznych. Zwycięscy konkursu tradycyjnie otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe w czerwcu, podczas obchodów Święta Szkoły.

Organizator konkursu: M. Kosianowska


WIELOKULTUROWOŚĆ TO NIE NOWOŚĆ"


02 marca 2017 r. uczniowie klas III b i II c wraz z opiekunami B. Woś, K. Ronżewską, C. Przybyła, S. Wiedeńskim uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych zorganizowanych na terenie Muzeum Integracji w Gdyni pt. "Wielokulturowość to nie nowość". Zajęcia miły na celu kształtowanie postaw otwartości na innych, przygotowanie do pracy w środowisku wielokulturowym i stawianiu czoła takim współczesnym wyzwaniom jak nietolerancja, rasizm, wykluczenie.

Po warsztatach uczniowie otrzymali zestaw angażujących zadań, które w trakcie zwiedzania ekspozycji muzeum, rozwiązywali sami w oparciu o informacje znajdujące się na wystawie- w tekstach, multimediach, nagraniach. Po zwiedzaniu nastąpiło wspólne omówienie i sprawdzenie kart z nauczycielami.

B. Woś
SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE "CZY SŁOWEM MOŻNA ZABIĆ?!"


Koncert profilaktyczny - "Czy słowem można zabić?!" Jacek Musiatowicz i syn Michał Musiatowicz. Profilaktyka dotycząca kultury języka, cyberprzemocy, alkoholu, narkotyków i dopalaczy.

Ochrona młodzieży przed uzależnieniami, to jedno z zadań, które przyjęły na siebie szkoły. Wśród rozmaitych form, w jaki jest ono realizowane, z pewnością najbardziej przyswajalną są takie spotkania, jak to, w którym wzięli udział uczniowie Gimnazjum Zespołu Szkół w Starym Polu.

Dnia 28.03.2017 roku o godzinie 900 w GOKiS w Starym Polu młodzież wzięła udział w spotkaniu profilaktycznym "Czy słowem można zabić?!" Jackiem Musiatowiczem - laureatem nagrody PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ za wybitną osobowość twórczą za 1997 roku.

Jacek Musiatowicz jest muzykiem, poetą oraz wyjątkowym pieśniarzem, ponieważ wszystko o czym pisze jest przeżyte. I to co dobre i to co się nie udało. I radości i przegrane. Niezasłużenie i zasłużenie. Jest laureatem 33 Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie, laureatem nagrody literackiej im. Józefa Kraszewskiego, autorem tekstów do najnowszej płyty Patrycji Markowskiej i do płyty Iwony Węgrowskiej, twórcą muzyki do filmu : "A kiedy mnie ponad" - film o AIDS, który został nagrodzony Złotymi Niedźwiedziami na festiwalu w Berlinie. Zaangażowany w pracę profilaktyczną, gra po 8 i więcej koncertów tygodniowo. Gra dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz dla wychowanków zakładów poprawczych i karnych.

Program "Czy słowem można zabić?!" jest profilaktyką skierowaną do młodzieży. Został zrealizowany w formie koncertu rockowego, podczas którego artysta przestrzega młodych ludzi przed zgubnymi wpływami używek.

Głównymi celami oraz zadaniami zajęć są:
- Profilaktyka w dziedzinie uzależnień.
- Ukształtowanie zdrowego stylu życia, właściwego stosunku do otaczającego nas świata.
- Określenie systemu wartości w kształtowaniu osobowości uczestników programu.
- Rozwój zainteresowań w różnych formach działalności.

Recital dany uczniom był sumą obserwacji życia artystycznego, był programem motywacyjnym, mówiącym o tym,że żadna sytuacja życiowa nie powinna skłonić młodego człowieka do sięgania po używki. Jacek Musiatowicz w bardzo ciekawy, przystępny i niebanalny sposób starał się pokazać młodzieży, w jaki sposób różnego rodzaju uzależnienia (alkohol, narkotyki, dopalacze) mogą zniszczyć ludzkie życie. Jego wypowiedzi przeplatane były utworami muzycznymi. Nić porozumienia z odbiorcami zdobył z pewnością za sprawą licznych anegdot, ze swojego życia artystycznego, czy też osobistego. Mimo powagi przedstawianej tematyki, nie brakowało też humorystycznych akcentów, dzięki którym jeszcze muzyk jeszcze bardziej zaskarbił sobie naszą młodzież. Szczególnie cenne było przywoływanie swoich własnych doświadczeń. Pan Jacek, mimo tego, że obecnie jest wolny od uzależnienia od narkotyków, nadal mówi o sobie: "Jestem narkomanem". Podkreślił, że jeśli ktoś już raz wszedł na drogę uzależnienia, musi ciągle uważać i pracować nad sobą, żeby na tę drogę nie wrócić, a wymaga to ogromnego wysiłku. Często w swoich wypowiedziach odwoływał się do wiary, choć sam przyznał, że był czas, kiedy odwrócił się od Boga. Mówił, że w tym najtrudniejszym dla niego okresie, to właśnie wiara w Boga i siła modlitwy pomogły mu przetrwać trudne chwile. Wyraz tych doświadczeń dał śpiewając przejmujące słowa utworu "Modlitwa":I tylko Ty mnie, słodki Boże, w opiece swojej zawsze miej, kilka serc otworzyłem być może, być może otworze jeszcze… kilka serc. Program słowno-muzyczny w wykonaniu Jacka Musiatowicza i jego syna Michała wzbudził spore zainteresowanie uczniów.

Jacek z ogromną dumą opowiadał o swoim synu Michale i jego wspaniałym talencie. Kiedy Michał zagrał utwory, otrzymał ogromne brawa, a po zakończeniu koncertu nasza młodzież poprosiła jeszcze o bis.

Pan Jacek w swoim programie nie tylko przestrzegał i ukazywał negatywne konsekwencje wejścia na drogę uzależnienia. Sporo mówił również o poczuciu własnej wartości, o angażowaniu się w swoje zainteresowania i pasje, co nadaje prawdziwy sens życiu oraz o wdzięczności w stosunku do swoich rodziców, za wszystko to, co dobrego od nich dostajemy. Uczył szacunku do drugiego człowieka. Apelował, żeby słowem nie ranić drugiej osoby oraz, żeby dbać o prawidłową kulturę języka i wypowiedzi, poprawną mowę .Finał spotkania z pozoru humorystyczny, zawierał głębszy sens i był zwieńczeniem przedstawionych w programie treści. Autorzy programu poruszali sprawy dotyczące konsekwencji podejmowanych decyzji przez młodych ludzi, zgubnych skutków uzależnienia od substancji psychoaktywnych, apelowali, aby młodzież w sytuacjach trudnych szukała pomocy u wychowawców, pedagogów i nauczycieli.

Mam nadzieję, że taka forma profilaktyki wzbudzi refleksję wśród młodzieży na temat tego, że nie warto eksperymentować z różnymi używkami, a tym samym zmotywuje do kierowania swoim życiem w sposób mądry i odpowiedzialny.

Program profilaktyczny został sfinansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Polu, której bardzo dziękujemy oraz pani pedagog Kamili Ronżewskiej, która zorganizowała spotkanie dla młodzieży.

M. Kosianowska
NASZ UCZEŃ WOJEWÓDZKIM LAUREATEM KONKURSU SIERPIEŃ 80!
14 grudnia odbył się wojewódzki etap konkursu organizowanego przez Europejskie Centrum Solidarności pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego, SIERPIEŃ 80. Patrycja Kot, Maksymilian Michałek i Szymon Piróg zmierzyli się z innymi uczniami udzielając odpowiedzi na pytania zamknięte oraz otwarte podczas pisania testu na sali audytorium w ECS w Gdańsku. Uczniowie razem z opiekunem B. Woś uczestniczyli w przerwie w seansie filmowym podczas, którego przedstawiono dokumenty filmowe z okresu lat 1980-1989.

Maksymilian Michałek uzyskał tytuł wojewódzkiego laureata konkursu SIERPIEŃ 80.

SERDECZNE GRATULACJE !!!

B.Woś

WYJAZD DO KINA KLASY 1B
W poniedziałek 19.12.2016 r. klasa 1 B gimnazjum wyjechała do Elbląskiego kina Światowid na film edukacyjny pt.: "Za niebieskimi drzwiami". Film jest ekranizacją powieści Marcina Szczygielskiego pod tym samym tytułem. "Za niebieskimi drzwiami" to film powiązany z fundacją Ewy Błaszczyk działającej na rzecz pogrążonych w śpiączce dzieci. Twórcy w malowniczy i przystępny dla młodych widzów sposób opowiadają o tym, co przeżywają osoby znajdujące się na pograniczu jawy i snu, jaka walka się w nich toczy i czym właściwie śpiączka jest. Film spotkał się z bardzo pozytywnymi reakcjami uczniów.

Dodatkową atrakcją byłą wizyta uczniów w reżyserce oraz możliwość samodzielnego włączenia filmu dla całej grupy. Przyjemność ta spotkała uczennicę Patrycję Maszkowską. Korzystając z atmosfery zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia uczniowie wraz z opiekunami udali się na krótki spacer malowniczymi ulicami Elbląskiej starówki. Mieli okazję oglądać piękną stajenkę znajdującą się pod katedrą św. Mikołaja oraz pokaźnych rozmiarów choinkę. Opiekunami wycieczki były, wychowawczyni klasy, pani Joanna Andrzejewska oraz pani Anna Kaczorek.

J. Andrzejewska

"CZAD I OGIEŃ: OBUDŹ CZUJNOŚC!"
W dniu 15 grudnia 2016 roku odbyło się w Zespole Szkół w Starym Polu spotkanie w ramach kampanii społecznej "Czad i ogień. Obudź czujność", prowadzonej przez Państwową Straż Pożarną z Malborka we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podczas spotkania młodzież z gimnazjum została poinformowana o działaniach profilaktycznych związanych z zapobieganiem ulatniania się czadu, zasad zachowywania się podczas pożaru.

Z badań wykonanych na zlecenie MSWiA wynika jednak, że w społeczeństwie nadal niska jest wiedza z zakresu przeciwdziałania pożarom w domach i mieszkaniach. Szkolenie dotyczyło właśnie założeń akcji "Czad i Ogień. Obudź Czujność" oraz przyczyn powstawania pożarów i zagrożeń związanych z powstawaniem tlenku węgla w obiektach mieszkalnych. Celem akcji jest zmniejszenie liczby ofiar w okresie grzewczym, poprzez zbudowanie świadomości społecznej o tym zagrożeniu.

Tlenek węgla potocznie zwany czadem jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw, m.in. drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna, brak jest właściwej wentylacji. W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzieli się, co zrobić aby nie stać się ofiarą "cichego zabójcy".

M. Kosianowska
MITOLOGIA GRECKA WG 1B
W dniach 12-13.12 uczniowie klasy 1b gimnazjum w czasie lekcji języka polskiego zaprezentowali sylwetki bogów greckich, jakich poznali w trakcie czytania i omawiania "Mitologii greckiej" Jana Parandowskiego. W ramach pracy domowej mieli oni za zadanie przebrać się za wybranego boga, przygotować jego atrybut i przedstawić historię.

Uczniowskie prezentacje budziły wiele pozytywnych emocji i spotkały się z dużym uznaniem wśród kolegów. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że na długo zapamiętają treści poznanych mitów, a niektórzy obiecali zgłębić swoja wiedzę na temat mitycznego świata.

A. Rukat
TRADYCJE I ZWYCZAJE
W tym roku w Gimnazjum podczas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia uczennice klasy II c Klaudia Goździejewska i Karolina Głażewska przedstawiły historię św. Mikołaja i zapoznały uczniów z najstarszymi kolędami śpiewanymi w Polsce.

Przeprowadzono również konkurs na zapomniane ozdoby świąteczne, czyli pająki, ozdoby bożonarodzeniowe wieszane pod sufitem. Według tradycji ludowej, każdego roku gospodynie tworzyły nowe dekoracje, dosłownie z tego, co miały akurat pod ręką , jako symbol urodzaju i dostatku.

Wyniku konkursu:
I m Maja Wieczorkiewicz
II m Łukasz Płachta
III m Klaudia Gościńska

B. Woś
PROJEKT "PRZYJAZNY URZĄD"
Uczniowie klas III gimnazjum pod opieką nauczycieli: B. Woś, J. Szydłowskiej, A. Kaczorek realizowali zadania zaplanowane w projekcie "Przyjazny Urząd" w Urzędzie Gminy Stare Pole.

Pierwsza część to spotkanie z Wójtem Gminy Stare Pole Panem Markiem Szczypiorem, który przybliżył młodzieży na czym polega funkcja Wójta oraz przedstawił cele i zadania Gminy Stare Pole na najbliższy rok. Podczas spotkania uczniowie zadawali pytania na nurtujące ich tematy związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego. Druga część to spotkanie z Panią Skarbnik Gminy Stare Pole Agnieszką Michalską Rojek.

Uczniowie poznali zasady tworzenia budżetu gminy, skąd czerpiemy przychody oraz jakie fundusze przeznaczone są na poszczególne zadania na rok 2017. Młodzież zapoznała się zadaniami własnymi gminy oraz zadaniami zleconymi przez państwo do realizacji.

Podczas spotkania uczniowie wskazali co zostało odnowione, wybudowane, założone w poszczególnych wioskach należących do Gminy Stare Pole w ciągu ostatnich 2 latach. Zwrócono uwagę na poprawę estetyki wiosek oraz poprawę jakości dróg.

Spotkanie upłynęło w bardzo przyjaznej atmosferze.

B. Woś
MIKOŁAJKI KLAS I GIMNAZJUM W SZKOLE ŁACIŃSKIEJ
Ponad 50 Mikołajów i Mikołajek pod postacią gimnazjalistów - pierwszaków wyruszyło we wtorek 6 grudnia do Szkoły Łacińskiej w Malborku na warsztaty z robotyki i tkactwa. Pierwsze pozwalają rozwinąć zdolności wizualno-przestrzenne, poszerzyć wyobraźnię i kształtować umiejętność logicznego myślenia. Pierwszoklasiści mogli dzięki temu poznać tajniki działania i budowy robotów. Każda z pięciu grup skonstruowała własnego robota, który wziął potem udział w pojedynku robotów.

Sztuka tkactwa, znana kiedyś wszystkim kobietom i głównie mieszkańcom obszarów wiejskich, jest obecnie mało znanym zajęciem. Dawniej w wielu domach stały jeszcze krosna, dziś niewielu ludzi wie, czym są osnowa i wątek, a te pojęcia przydatne są między innymi na języku polskim. Nasi uczniowie zostali zaznajomieni z techniką tkania na krosnach,dowiedzieli się o pochodzeniu włókien, sposobie ich pozyskiwania, suszenia i barwienia. Uwieńczeniem warsztatów było uprzędzenie własnej makatki.

Wyjazd zorganizowała p. Beata Woś, a opiekunami wyjazdu były panie: Kamila Ronżewska, Joanna Andrzejewska i Agnieszka Majewska.

A. Majewska
WARSZTATY W EUROPEJSKIM CENTRUM SOLIDARNOŚCI
02 grudnia uczniowie gimnazjum Patrycja Kot, Maksymilian Michałek oraz Szymon Piróg pod opieką nauczyciela historii B. Woś uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, przygotowujących do etapu wojewódzkiego konkursu SIERPIEŃ 80. Podczas zajęć uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na tematy związane z SOLIDARNOŚCIĄ, a następnie tworzyli prace plastyczno - historyczną na temat wydarzeń sierpniowych. Młodzież musiała wykazać się wiadomościami zdobytymi wcześniej w szkole i podczas samodzielnych poszukiwań źródeł z tamtych czasów oraz wykorzystać wiadomości z warsztatów. Przygotowania do etapu wojewódzkiego nadal trwają.

B. Woś
WARSZTATY Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
29 listopada 2016 r. uczniowie klas Ia, Ib, Ic i IIc gimnazjum uczestniczyli w warsztatach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zajęcia poprowadzili strażacy: sekcyjny Paweł Czerniak i ogniomistrz Krzysztof Bochyński z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku. Została przeprowadzona symulacja zdarzenia, podczas którego uczniowie musieli wykazać się umiejętnościami z udzielania pomocy oraz szybkiego reagowania. Podczas warsztatów uczniowie wykorzystali również wiedzę zdobytą wcześniej na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa.

B. Woś
Kiermasz ze zdrową żywnością
W piątek 25.11.2016 r. odbył się w naszej szkole kiermasz ze zdrową żywnością.

Organizatorami kiermaszu była klasa 1 b gimnazjum wraz z wychowawcą, mgr Joanna Andrzejewską. Na kiermaszu można było kupić zdrowe przekąski i napoje, min. koktajle owocowe, lemoniadę, kompoty, herbatę miętową, kanapki, sałatki warzywne i owocowe, koreczki z owoców i warzyw, ciasta i babeczki marchewkowe oraz przetwory, suszone warzywa i owoce. Do akcji włączyli się wszyscy uczniowie klasy 1 B a rodzice naszych pociech spisali się na medal pomagając w przygotowaniach wszystkich pyszności. Kiermasz cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, a uczniowie fantastycznie poradzili sobie w roli sprzedających.

J. Andrzejewska
"POLSKA NIEPODLEGŁA"
10 listopada uczniowie kl. II c: M. Ostrowski, M. Chudzik, M. Szałkowski, R. Szpura i J. Szymański realizowali projekt z WOS-u "POLSKA NIEPODLEGŁA". Uczniowie wcielili się w charakterystyczne osoby z okresu 1795 - 1918. W tym dniu można było otrzymać kokardę narodową z rąk Napoleona czy też Stanisława Augusta Poniatowskiego. Podczas pierwszej godziny lekcyjnej został przeprowadzony w klasach krótki konkurs, który sprawdzał znajomość dat, bitew oraz wiedzę na temat symboli i świąt narodowych. Pytania zadawano uczniom i pracownikom szkoły.Za poprawną odpowiedź otrzymywano słodki upominek od szlachcica i legionisty. Uczniowie realizowali projekt przy wsparciu nauczyciela historii B. Woś, rodziców, GOKiS oraz Muzeum Historyczno - Archeologicznego w Elblągu.

B. Woś
"Adwokat przyda się w życiu"
08 listopada 2016 r. w klasach III a i III b gimnazjum, odbyły się zajęcia przeprowadzone w ramach programu edukacyjnego "Adwokat przyda się w życiu", który realizowany jest przez przedstawicieli Pomorskiej Izby Adwokackiej. Uczniowie z Gimnazjum w Starym Polu cyklicznie uczestniczą w zajęciach od 2015 r. W tym roku zajęcia prowadził aplikant adwokacki Przemysław Pietkiewicz, który przedstawił młodzieży tajniki i zagadnienia dotyczące specyfiki zawodu adwokata.

B. Woś
Pokaz spektaklu przygotowanego przez stowarzyszenie "Feeria"
"Feeria" Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne zaprezentowało bezpłatny pokaz spektaklu w dniu 02.11.2016 roku o g. 12.00 w małej sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Starym Polu, zrealizowanego przez uczestników projektu "Teatralnie ZaWIEŚeni". W sposób szczególny skierowany jest on do młodzieży i wychowawców. Pokazy pozwalają poznać pracę metodą Teatru Forum, gdzie to publiczność decyduje, jak potoczą się losy bohaterów!

Uczestnicy programu "Teatralnie ZaWIEŚeni", podczas sześciodniowych warsztatów, poznali tajniki sztuki aktorskiej. Efektem wspólnych poszukiwań wokół problemów nurtujących młodzież i rozmaitych sposobów ich pokonania, jest spektakl Teatru Forum. To zaangażowana społecznie forma teatru, stworzona i opracowana przez brazylijskiego reżysera i pedagoga Augusto Boala. Spektakle Teatru Forum tym różnią się od tradycyjnych, że dają możliwość "dopisania" dalszego ciągu spektaklu lub jego zmiany poprzez interwencje widzów. Spektakle teatru Forum nie są tylko wydarzeniami artystycznymi, ale także okazją do rozwijania umiejętności społecznych uczestników, uczą skutecznej komunikacji, rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy, radzenia sobie z życiowymi trudnościami. Wspólna gra aktorów i widzów ma na celu przeobrażenie życia z takiego, jakie ono jest, w takie jakie może być w przyszłości. Nasz teatr oderwie się od sztuki i zbliży do życia. Projekt "Teatralnie ZaWIEŚeni" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

"Wisienką na torcie projektu "Teatralnie ZaWIEŚeni" było Gimnazjum w Starym Polu. Przygotowana przez nas prezentacja teatralna wywołała lawinę rozmów, refleksji i stała się swego rodzaju hamulcem uprzedzeń. Starsze pokolenie może czuć się bezpiecznie, skoro architektami przyszłości będą tak odważne i mądre osoby".- informuje przedstawiciel Stowarzyszenia Artystyczno - Społecznego "Feeria".

Stowarzyszenie zaprasza na swój fanpage na Facebooku i zachęca do jego polubienia.

M. Kosianowska
"Skrzynia Pełna Tajemnic"
Skrzynia z replikami przedmiotów ze średniowiecznego miasta pozwoliła wzbogacić wiedze na temat życia w średniowieczu. Uczniowie mogli wystąpić w ubraniach jakie nosili wówczas mieszczanie oraz dotknąć przedmioty jakimi się posługiwano w domu podczas codziennego życia: naczynia, świeczniki, kafle, biżuteria z bursztynu, monety itp. Grupa uczniów z klas IIa i c gimnazjum zapoznała pozostałych kolegów i koleżanki ze znaczeniem miast położonych nad Bałtykiem. Ponadto przedstawiła wzory dokumentów lokacyjnych wybranych miast założonych w średniowieczu.

Lekcje zostały uatrakcyjnione dzięki współpracy z Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Elblągu.

B. Woś
Projekt "Polskie Konstytucje"
Uczennice klasy IIIb Julia Kłos, Joanna Dębowska, Klaudia Marciniak i Daria Kasin, realizując wybrany projekt z WOS-u przygotowały lekcję patriotyzmu dla klas I gimnazjum. Uczennice przedstawiły krótki rys historyczny Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz przeprowadziły pogadankę na temat "Czym dla Ciebie jest patriotyzm?".

Podczas zajęć dziewczęta wykorzystały rekwizyty przywiezione z Muzeum Historyczno Archeologicznego w Elblągu: wzory pierwszych konstytucji, portrety patriotów polskich, teksty pieśni patriotycznych oraz symbole narodowe. Na zakończenie został przeprowadzony w klasach konkurs podczas, którego uczniowie wykazali się wiedzą z omawianego tematu. Dla najbardziej aktywni otrzymali słodki upominek przygotowany przez uczennice realizujące projekt.

B.Woś
Zajęcia integracyjne w klasie Ic
z udziałem p. psycholog A. Kropidłowskiej [GALERIA]
Wyprawa po bursztyn
W przeszłości Pruszcz Gdański znajdował się nad jeziorem gwarantującym bezpośrednie połączenie z morzem. Obszar ten stanowił jeden z końcowych punktów na szlaku łączącym bursztynonośne wybrzeża Bałtyku z terenami Cesarstwa Rzymskiego. Położenie nad ówczesnym jeziorem wpływało zarówno na rozwój kontaktów handlowych, jak i wzbogacało dietę mieszkańców w produkty pochodzenia morskiego... Taką opowieść o historii bursztynowego szlaku usłyszeli uczniowie klas pierwszych gimnazjum podczas wycieczki do Faktorii w Pruszczu Gdańskim 22 pażdziernika tego roku.

Rekonstrukcja Faktorii Handlowej i Międzynarodowego Szlaku Bursztynowego z okresu wpływów rzymskich w Pruszczu Gdańskim jest wyjątkowym przedsięwzięciem turystyczno-archeologicznym w skali całego kraju. Temat szlaku bursztynowego i wymiany handlowej z prowincjami Imperium Rzymskiego, stanowi ważny element dorobku kulturowego tej części Europy i rejonu Pomorza. Gimnazjaliści przekonali się, jak wyglądały: Chata Wodza, Kowala i Bursztyniarza oraz Hala Targowa – miejsca spotkań z żywą archeologią. Wzięli także udział w warsztatach garncarskich oraz strzelania z łuku. Bursztynowe eksponaty przypomniały o potędze tego miejsca i jego wpływie na rozwój Pomorza i Polski. Faktoria to niezwykle interesujący obiekt, gdzie można zarówno odpocząć, jak i dowiedzieć się o życiu sprzed niemal 2 tysięcy lat. Szkoda tylko, że niesprzyjająca pogoda uniemożliwiła nam uczestniczenie w plebejskich zabawach. Za tę ciekawą lekcję historii dziękujemy p. Jolancie Szydłowskiej oraz wychowawcom: p. Beacie Woś, Joannie Andrzejewskiej i Agnieszce Majewskiej.

A. Majewska
Zajęcia praktyczne podczas lekcji edukacja dla bezpieczeństwa
W klasach I gimnazjum trwają zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie ćwiczyli pozycję boczną ustaloną oraz uczyli się dokonywać pomiaru ciśnienia. Uwrażliwiano uczniów na choroby XXI wieku , promowano zdrowy styl życia. Podczas zajęć zwracano uwagę jak ważne jest reagowanie i udzielanie pomocy poszkodowanemu.

B.Woś
Zaproszenie bezpłatny pokaz spektaklu stowarzyszenia "Feeria"
"Feeria" Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne zaprasza uczniów gimnazjum na bezpłatny pokaz spektaklu w dniu 26.10.2016 roku o g. 12.00 w małej sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Starym Polu, zrealizowanego przez uczestników projektu "Teatralnie ZaWIEŚeni". W sposób szczególny skierowany jest on do młodzieży i wychowawców. Pokazy pozwalają poznać pracę metodą Teatru Forum, gdzie to publiczność decyduje, jak potoczą się losy bohaterów!

Uczestnicy programu "Teatralnie ZaWIEŚeni", podczas sześciodniowych warsztatów, poznali tajniki sztuki aktorskiej. Efektem wspólnych poszukiwań wokół problemów nurtujących młodzież i rozmaitych sposobów ich pokonania, jest spektakl Teatru Forum. To zaangażowana społecznie forma teatru, stworzona i opracowana przez brazylijskiego reżysera i pedagoga Augusto Boala. Spektakle Teatru Forum tym różnią się od tradycyjnych, że dają możliwość "dopisania" dalszego ciągu spektaklu lub jego zmiany poprzez interwencje widzów.

Spektakle teatru Forum nie są tylko wydarzeniami artystycznymi, ale także okazją do rozwijania umiejętności społecznych uczestników, uczą skutecznej komunikacji, rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy, radzenia sobie z życiowymi trudnościami. Wspólna gra aktorów i widzów ma na celu przeobrażenie życia z takiego, jakie ono jest, w takie jakie może być w przyszłości. Nasz teatr oderwie się od sztuki i zbliży do życia.

Projekt "Teatralnie ZaWIEŚeni" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Otrzęsiny klas I
To już tradycja, że w formie zabawy, uczniowie klas II gimnazjum wraz ze swoimi wychowawcami, wspólnie z dyrekcją Zespołu Szkół w Starym Polu, przyjmują pierwszoklasistów do społeczności szkolnej.

Otrzęsiny to prastary obrzęd przejścia do nowej grupy społecznej. Zachowały się przede wszystkim w szkołach i na uczelniach, gdzie służą integracji grupy i nadaniu nowego statusu - włączenia do społeczności.

Jak co roku, w październiku dla pierwszaków, wkraczających w progi gimnazjum nadchodzi czas "Otrzęsin". Jest to dla uczniów Zespołu Szkół w Starym Polu nie tylko znakomita okazja do oderwania się na chwilę od szkolnej codzienności, do której niejeden uczeń po przerwie wakacyjnej powraca z niemałym trudem, ale również jedyny w swoim rodzaju czas integracji i zacieśnienia koleżeńskich więzów oraz serdecznego powitania nowo przybyłych w szkolnych progach. W tym roku ze względu na reformę oświaty odbyły się już ostatnie "Otrzęsiny". Tegoroczne "Otrzęsiny" odbyły się pod hasłem "W świecie bajek". Młodzież doskonale zaprezentowała się w bajkowych strojach. Podziwialiśmy, m.in.: Pipi Langstrumpf, Czerwonego Kapturka, Kota w butach, Śnieżkę i krasnoludków, Królewny, Smerfy oraz Koty. Organizatorzy imprezy – uczniowie klas drugich przygotowali wiele konkurencji i innych atrakcji dla "Kociaków", m.in.: obudzenie "Śpiącej królewny" wierszykiem lub piosenką, sprawdzenie wiedzy na temat wychowawców, rozpoznanie nauczycieli z fotografii z dzieciństwa oraz po głosie, przedstawienie reklamy bajkowych przedmiotów, rozpoznanie smaków miodu, pokonanie toru przeszkód na dużej gumowej piłce, "Jaka to melodia z bajki?" Młodzież klas pierwszych zdradziła w sposób doskonały swoje talenty plastyczne , wokalne, taneczne oraz sprawnościowe w wielu ciekawych konkurencjach .Następnie do zabawy włączono wychowawców klas pierwszych, którzy zgadywali młodzieżowe slangi.

Dnia 12.10.2016 roku w skład jury wchodziły panie: Anna Kaczorek, Bogusława Falkowska oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego - Adrian Władek. Nad właściwym przebiegiem uroczystości czuwały wych. kl. II: Monika Kosianowska, Dorota Dymek i Jolanta Szczypior."Otrzęsiny" przeprowadziły ucz. z kl. II c: Karolina Głażewska i Klaudia Goździejewska.

Zarówno wszyscy uczniowie, jak i wychowawcy aktywnie uczestniczyli w zabawie. Mimo zaciętej rywalizacji do ostatniej konkurencji wszystkim dopisywał świetny humor i każdy dobrze się bawił. Nieważne jednak było zwycięstwo; liczyła się dobra zabawa, zaangażowanie i duch walki. Podsumowując można stwierdzić, iż pierwszaki udowodniły, że są zgraną grupą. Stanowczo można powiedzieć, że to już prawdziwi gimnazjaliści. Z pełnym przekonaniem oznajmiamy, że zabawa pozwoliła osiągnąć postawione cele. Zmobilizowała klasy do współpracy, zintegrowała ze szkolnym środowiskiem. Dzięki takim imprezom pierwszoklasiści czują się w nowej szkole bardziej swojsko. Bo szkoła to nie tylko edukacja, zadania i obowiązki. To również miejsce spotkań, żartów i przyjaźni – czasem na całe życie.

Na zakończenie uroczystości uczniowie klas I otrzymali dyplomy, długopisy z nazwą naszego gimnazjum oraz dodatkowe przywileje.

M. Kosianowska
Klasy I w Komendzie i Straży
By poznać zadania Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowej Komendy Policji w Malborku, klasy I gimnazjum pod opieką wychowawców: p. Beaty Woś, p. Joanny Andrzejewskiej, p. Agnieszki Majewskiej oraz p. Jolanty Szydłowskiej udały się na wycieczkę w czwartek 29 września. Przewodnikiem po trudach strażackiej pracy był ogn. Mariusz Chrzuszcz, który opowiedział o kompetencjach, działalności i trudach pracy strażaka. Zaprezentował również część wyjazdowego sprzętu strażackiego i ratowniczego. Gimnazjaliści sprawdzili, jak trudno zwinąć wąż strażacki, transportować rannego, ugasić ogień. Dowiedzieli się także, jakie predyspozycje musi mieć kandydat na strażaka, jakie powinien uzyskać wykształcenie. Pierwszoklasiści zostali także poinformowani o systemie zawiadamiania służb o zagrożeniach lub wypadkach, w tym o kompetencjach Ochotniczej Straży Pożarnej.

Oficer prasowy Komendy Policji mł. asp. Katarzyna Marczyk wyjaśniła gimnazjalistom zadania policji. Szczególnie ciekawa okazała się praca technika policyjnego, a przede wszystkim metody zbierania i zabezpieczania śladów i dowodów. Prz okazji wyjaśniła, jaką drogę kariery musi obrać przyszły policjant i jakie powinien posiadać kwalifikacje i predyspozycje. Szczególnie podkreśliła znaczenia nieposzlakowanej opinii kandydata. Ogromne wrażenie zrobił na pierwszoklasistach kudłaty oficer policji - owczarek - utytułowany towarzysz jednego z policjantów. Przewodnik psa służbowego odpowiedział na pytania dotyczące zadań psa, rodzaju opieki, przebiegu kariery. Przeprowadził także pokaz tresury.

Zajęcia w Straży Pożarnej i Policji odbyły się w ramach realizacji zadań z edukacji dla bezpieczeństwa. Łączyły się także z proorientacją zawodową gimnazjalistów. Szczególnie ważne okazało się przypomnienie odpowiedzialności prawnej osób nieletnich.

A. Majewska