Najlepsi uczniowie w I semestrze roku szkolnego 2016/2017