WARSZTATY TERAPEUTYCZNE DLA UCZNIÓW KLAS I - III GIMNAZJUM
Dnia 15 listopada 2016r. odbyły się warsztaty dla uczniów klas I - III gimnazjum. Spotkania prowadził pan Sławomir Pyrko - terapeuta uzależnień i muzyk. Głównymi celami spotkania było propagowanie zdrowego stylu życia, ukazanie zagrożeń, jakie niosą za sobą uzależnienia, kształtowanie systemu wartości, kształtowanie umiejętności współżycia społecznego.

Spotkania odbywały się w grupach wiekowych:
- klasy I gimnazjum,
- klasy II gimnazjum,
- klasy III gimnazjum.

Zajęcia profilaktyczne miały formę edukacyjną z elementami koncertu. Prowadzący wykorzystywał elementy różnego sposobu oddziaływań, m.in.. burzę mózgów, modelowanie, dyskusję itp. Uczniowie wykazali się dużą aktywnością na zajęciach. Spotkanie im się podobało i wyrazili chęć udziału w podobnych zajęciach w przyszłości.

Po południu o godzinie 1630 odbyło się spotkanie pana Sławomira Pyrko z rodzicami. Miało ono na celu podsumowanie zajęć z młodzieżą. Przedyskutowanie głównych problemów w grupie i indywidualnie.

K. Ronżewska
"NIEĆPA 2016" - koncert profilaktyczny z udziałem Kamila Bednarka
W dniu 04.11.2016 roku około godziny 15:30 grupa uczniów Zespołu Szkół w Starym Polu wraz z nauczycielami wybrała się na imprezę z cyklu "NIEĆPA 2016", która odbyła się w Arenie Gdynia. Przedsięwzięcie organizowane było przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii.

Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 18:00. Organizatorzy udzielali informacji na temat pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem, miejsc terapii oraz warunków i szans wyjścia z problemu uzależnień. Impreza promowała również młode talenty z województwa pomorskiego. O godzinie 19:00 mogliśmy ujrzeć i usłyszeć występ zespołu „Sto%”, a po krótkiej przerwie wystąpił gość specjalny, czyli Kamil Bednarek wraz z zespołem.

Nasza młodzież naprawdę świetnie się bawiła, dlatego szczególnie dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Polu, dzięki której mogliśmy brać udział w całym przedsięwzięciu i która sfinansowała wyjazd.

M. Kosianowska