Regulamin działania Rady Rodziców Zespołu Szkół w Starym Polu [PDF]
Zaświadczenie o wykreśleniu z rejestru Regon [PDF]