Nasza szkoła znajduje się w województwie pomorskim, powiecie malborskim.
W budynku mieści się szkoła podstawowa i gimnazjum. Tworzą one Zespół Szkół. W szkole pracuje 48 nauczycieli, którzy uczą ok. 580 uczniów. Uczniowie pochodzą ze Starego Pola oraz z okolicznych wsi należących do naszej gminy.
W głównym budynku szkoły w Starym Polu mamy do dyspozycji 32 klasy oraz klasy w części nowego kompleksu, gdzie mają swoje wydzielone królestwo
klasy I - III. Obok znajduje się mała sala gimnastyczna, która służyła nam przez całe lata. Od roku 2001 mamy także nową, dużą salę gimnastyczną połączoną z głównym budynkiem szkoły. Jest też duże boisko szkolne. W szkole działa prężnie Związek Harcerstwa Polskiego, mamy duże osiągnięcia sportowe oraz bardzo aktywny zespół teatralno-wokalny "Farsa" .

ul. Bema 6
82-220 Stare Pole
tel. (55)2713546
fax (55)2713509
szkolastpole @interklasa.pl